Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

college B&W Boxtel

dinsdag 2 juli 2024

09:00 - 14:00
Locatie

Oude Raadzaal Boxtel

Voorzitter
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 1. 02.01.OB

  Beantwoording vragen ex art. 37 Reglement van Orde, d.d. 2 mei 2024 van PvdA/GroenLinks over Art. 37 vragen PVDA-Groenlinks.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

 2. 02.02.OB

 3. 02.04.OB

  Vaststelling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2024

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze via de griffie aan de gemeenteraad te zenden.

  Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze via de griffie aan de gemeenteraad te zenden.

 4. 02.05.OB

  Raadsinformatiebrief Interbestuurlijk Toezicht IBT Informatie- Archiefbeheer 2024

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inclusief bijlage en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.
  Bijlagen
  · Raadsinformatiebrief Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer 2024
  · Bijlage 1 - SMART-verbeterplan
  · Bijlage 2 - Inspectieverslag archief- en informatiebeheer BHIC
  · Bijlage 3 - Overzicht van archiefbescheiden
  · Bijlage 4 – Brief verantwoording interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer aan gedeputeerde staten

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief inclusief bijlage en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.
  Bijlagen
  · Raadsinformatiebrief Interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer 2024
  · Bijlage 1 - SMART-verbeterplan
  · Bijlage 2 - Inspectieverslag archief- en informatiebeheer BHIC
  · Bijlage 3 - Overzicht van archiefbescheiden
  · Bijlage 4 – Brief verantwoording interbestuurlijk Toezicht Informatie- en Archiefbeheer aan gedeputeerde staten

 5. 02.06.OB

  Vanuit onze wijkteams en onze partners is er behoefte aan een convenant over gegevensuitwisseling.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Convenant Gegevensuitwisseling binnen sociaal domein, zorg, veiligheid en wonen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het Convenant Gegevensuitwisseling binnen sociaal domein, zorg, veiligheid en wonen vast te stellen.
 6. 02.09.OB

  Het voorliggende beheerplan voor het beheer van het natuurgebied Sparrenrijk in de gemeente Boxtel heeft een looptijd van 2024 tot 2033. Aan het opstellen van dit beheerplan liggen meerdere redenen ten grondslag. Wegens het verstrijken van de looptijd van het vigerende beheerplan (2010-2019), is een nieuwe, herziende versie nodig. Daarnaast zijn er de laatste jaren nieuwe beheerstrategieën voor het bosbeheer ontwikkeld en is het natuurdoeltype van de bossen in Sparrenrijk aangepast van bos met productie naar natuurbos. Tevens moeten we gaan inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.
  Het beheerplan gaat in op het beheer van de natuurterreinen in Sparrenrijk, inclusief de veiligheidssnoei langs paden en de snoei van overhangende begroeiing en gevaarlijke situaties langs aangrenzende terreinen. Het concept-beheerplan is in juli 2023 gepresenteerd tijdens een informatieavond aan inwoners. Dit gaf aanleiding tot enige consternatie over beoogde beheermaatregelen met opinie-artikelen, ingezonden brieven, reacties en raadsvragen. Naar aanleiding hiervan zijn in het najaar van 2023 de geplande beheerswerkzaamheden opgeschort. De ingestuurde reacties zijn beantwoord en recent zijn deze en het aangepaste beheerplan tijdens een bijeenkomst besproken met betreffende inwoners.
  Ter vaststelling treft u in de bijlages het volledige Beheerplan Sparrenrijk 2024-2033 (bijlage 1), een raadsinformatiebrief (bijlage 2) alsmede de beantwoording van de Artikel 37 vragen die door Combinatie 95 op 4-9-2023 zijn gesteld (bijlage 3).

  Voorgesteld besluit

  1. Beheerplan Sparrenrijk 2024-2033 vast te stellen
  2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief op de vragen ex art. 37 RVO d.d. 4-9-2023 en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  1. Beheerplan Sparrenrijk 2024-2033 vast te stellen
  2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief op de vragen ex art. 37 RVO d.d. 4-9-2023 en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.
 7. 02.10.OB

  Raadsinformatiebrief

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

 8. 02.11.OB

  Beantwoording vragen ex art. 37 Reglement van Orde, d.d. 13 juni 2024 van BALANS over Schriftelijke vragen Populieren.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

 9. 02.12.OB

  Beantwoording vragen ex art. 37 Reglement van Orde, d.d. 25 april 2024 van BALANS over Samenwerking Boxtel met Brainport en ASML.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

 10. 02.15.OB

  Raadsinformatiebrief over het aanstellen van een centrummanager centrum Boxtel.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.