Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

college B&W Boxtel

dinsdag 4 juni 2024

09:00 - 14:00
Locatie

Oude Raadzaal Boxtel

Voorzitter
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 1. 02.05.OB

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging heeft ook impact op de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (GR) die hierdoor geactualiseerd moet worden.
  De nieuwe Wgr verplicht een getrapte procedure waarbij een conceptregeling tweemaal aangeboden wordt aan de gemeenteraden: eenmaal voor zienswijze en eenmaal voor toestemming. Het zienswijzetraject is inmiddels afgerond. Alle raden hebben een positieve zienswijze naar voren gebracht of hebben besloten akkoord te gaan en geen zienswijze naar voren te brengen. De ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot het wijzen van de concepttekst van de GR. Daarom is overgegaan op de toestemmingsprocedure. De gemeenteraad heeft het college toestemming gegeven om de wijziging GR te accorderen. In dit collegevoorstel is daarom een conceptbrief toegevoegd die de toestemming op de wijziging GR regelt

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de conceptbrief wijziging gemeenschappelijke regeling.
  2.  De brief te versturen aan de veiligheidsregio Brabant-Noord.

  Besluit

  1. In te stemmen met de conceptbrief wijziging gemeenschappelijke regeling.
  2.  De brief te versturen aan de veiligheidsregio Brabant-Noord.
 2. 02.06.OB

  Beantwoording vragen ex art. 37 Reglement van Orde, d.d. 13 mei 2024 van D66 over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.

  Besluit

  In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief en deze via de Griffie aan de gemeenteraad te verzenden.