Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

In-gespreksavond

dinsdag 18 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Boxtel

Voorzitter
Gerlof Roubos
Toelichting

Wilt u deelnemen aan deze In-gespreksavond? Dat kan. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis. Meer informatie vindt u in de uitnodiging.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Raadsleden, steunfractieleden en overige belangstellenden kunnen (technische) vragen stellen over de geagendeerde onderwerpen. Medewerkers van MijnGemeenteDichtbij zijn aanwezig om die technische vragen te beantwoorden.

 3. 1.1

  Bij het agenderen van het voorstel over het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de raadsvergadering van 27 juni 2024 is de bijlage (Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2018-2022) bij bijlage 2 van het voorstel niet meegezonden.


  De volgtijdelijke besluiten van respectievelijk de gemeenteraad en het college die genomen moeten worden, maken dat in het huidige voorstel aan de gemeenteraad het in december 2023 door het college vastgestelde beleid is meegestuurd. In juni 2024 stelt het college echter de geactualiseerde beleidsnota vast. Dan vervalt het Actieplan en komt hiervoor in de plaats de door de gemeenteraad vastgestelde Duurzaamheidsagenda Boxtel 2022-2026. Daarom is het Actieplan nu niet meegezonden.

 4. 1.4

  Bijlagen

 5. 2

  De gemeenteraad vindt dat inwoners van Boxtel mee moeten kunnen praten over zaken die belangrijk voor u zijn. U wordt uitgenodigd om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan en deel te nemen aan de gesprekstafel. Dit doet u door gebruik te maken van het zogenaamde spreekrecht (maximaal 4 insprekers per onderwerp). U kunt ook als toehoorder de gesprekstafel volgen. Daarnaast kan de gemeenteraad vragen stellen aan de portefeuillehouder over het betreffende onderwerp en gaan de fracties hierover met elkaar in gesprek. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld je dan aan. Meer informatie hierover vindt u in de uitnodiging.  De volgende onderwerpen staan geagendeerd voor de gesprekstafel:


  1. Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Boxtel
  2. Bestemmingsplan Woningbouw Ronduutje
  3. Bestemmingsplan Rechterstraat 55 te Boxtel
  4. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij
  5. Zienswijze concept Samenwerkingsconvenant RNOB
  6. Concept Jaarplan en begroting 2025 RNOB
  7. Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling WSD
  8. Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 WSD
  9. Ontwerpbegroting 2025 BHIC
  10. Ontwerpbegroting 2025 ODBN
  11. Ontwerpbegroting 2025 GGD Hart voor Brabant; jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024
  12. Programmabegroting 2025 VRBN
  13. Afvalstoffenverordening Boxtel 2024
  14. Benoeming lid Raad van Toezicht van Stroomm