Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 13 mei 2014

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
M. Buijs

Agendapunten

 1. 0

 2. 0.1

 3. 0.2
  Onderzoek rekenkamercommissie interactie raad - college (toelichting door de rekenkamercommissie)
 4. 1
  Opening en mededelingen
 5. 2
  Vragenhalfuurtje
 6. 3

 7. 4
  Trekking van het stemmingsnummer
 8. 5

 9. 6
  Lijst ingekomen stukken
 10. 7
  Gelegenheid tot inspreken
 11. 8
  Door de raad geagendeerde ingekomen stukken:
 12. 8.a

 13. 8.b

 14. 8.c

 15. 9

 16. 10

 17. 11

 18. 15

 19. 16

 20. 17

 21. 18

 22. 19

 23. 20

 24. 21

 25. 22

 26. 23

 27. 24

 28. 25

 29. 26
  Onderzoek rekenkamercommissie interactie raad - college (reg nr 1410167)
 30. 27
  Verordening rekenkamercommissie gemeente Boxtel 2014 (reg nr 1410133)
 31. 28
  Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Ladonk Noordwesthoek 2014' (reg nr 1410098)
 32. 29
  Bestemmingsplan Kalksheuvel (reg nr 1410169)
 33. 30
  Geurverordening veehouderij Boxtel 2014 (reg nr 1410070)
 34. 31
  Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Boxtel 2014 (reg nr 1410111)
 35. 32
  Basistarieven hulp bij het huishouden (reg nr BP 1400208)
 36. 33
  Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Boxtel 2014 (reg nr 1410162)
 37. 34
  Benoeming waarnemend voorzitter raad (reg nr 1410163)
 38. 35
  Regeling presidium Boxtel 2014 (reg nr 1410153)
 39. 36
  Regeling agendacommissie Boxtel 2014 (reg nr 14101255)
 40. 37
  Benoeming leden agendacommissie (reg nr 1410160)
 41. 38
  Regeling steunfractieleden Boxtel 2014 (reg nr 1410156)
 42. 39
  Benoeming leden werkgeverscommissie (reg nr 1410164)
 43. 40
  Benoeming leden kerngroep Intergemeentelijke samenwerking (reg nr 1410166)
 44. 41
  Benoeming leden commissie 'functioneringsgesprekken burgemeester en raad' (reg nr 1410165)
 45. 42
  Aanwijzen leden en plaatsvervangend leden in het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen (reg nr 14.00232).
 46. 43
  Sluiting