Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal Boxtel

Voorzitter
Ronald van Meygaarden
Toelichting

Wilt u de raadsvergadering als toehoorder volgen? U bent van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal. U kunt de vergadering ook online volgen. Op de dag van de vergadering vindt u op www.boxtel.nl een link naar de vergadering. Via de live uitzending ziet en hoort u wat er in de raadszaal besproken wordt.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:04 - 00:00:30 - Ronald van Meygaarden
  00:00:30 - 00:01:52 - Alex van den Braak
  00:01:52 - 00:02:08 - Ronald van Meygaarden
  00:03:44 - 00:04:05 - Ronald van Meygaarden
  00:04:05 - 00:05:39 - Gerlof Roubos
  00:05:39 - 00:05:49 - Ronald van Meygaarden
  00:10:25 - 00:10:56 - Gerlof Roubos
  00:10:57 - 00:11:41 - Ronald van Meygaarden
  00:11:41 - 00:11:50 - Gerlof Roubos
  00:11:52 - 00:12:05 - Ronald van Meygaarden
  00:12:05 - 00:12:34 - Mirjam Bemelmans
  00:12:34 - 00:12:41 - Ronald van Meygaarden
  00:14:14 - 00:14:17 - Ronald van Meygaarden
  00:14:18 - 00:14:24 - Ronald van Meygaarden
  00:14:24 - 00:15:15 - Wiebe de Leijer
  00:15:15 - 00:17:33 - Ronald van Meygaarden
  00:17:33 - 00:18:37 - Lisa Somers
  00:18:37 - 00:18:51 - Ronald van Meygaarden
  00:22:59 - 00:23:15 - Ronald van Meygaarden
  00:23:15 - 00:23:19 - Christien van Schijndel
  00:23:19 - 00:27:05 - Ronald van Meygaarden
  00:27:05 - 00:29:37 - Christien van Schijndel
  00:29:37 - 00:31:05 - Ronald van Meygaarden
 2. 1

  00:30:49 - 00:31:05 - Ronald van Meygaarden
  00:31:17 - 00:32:13 - Ronald van Meygaarden
 3. 2

  00:31:38 - 00:32:13 - Ronald van Meygaarden
  00:32:13 - 00:33:44 - Gerlof Roubos
 4. 3

  00:32:33 - 00:33:44 - Gerlof Roubos
 5. 4

  00:32:51 - 00:33:44 - Gerlof Roubos
 6. 5

  00:33:20 - 00:33:44 - Gerlof Roubos
  00:33:44 - 00:36:01 - Lisa Somers
  00:36:01 - 00:36:15 - Ronald van Meygaarden
  00:37:21 - 00:37:29 - Ronald van Meygaarden
  00:39:44 - 00:40:01 - Ronald van Meygaarden
  00:40:01 - 00:40:05 - Gerlof Roubos
 7. 6

  00:40:03 - 00:40:05 - Gerlof Roubos
  00:40:05 - 00:40:28 - Roel de Los Hoyes
  00:40:28 - 00:40:37 - Wiebe de Leijer
  00:40:37 - 00:41:21 - Rob Kuppens
 8. 7

  Er heeft zich één inspreker gemeld.
  De heer Vervoorn spreekt in over de bouwplannen Schijndelseweg.

  00:46:36 - 00:46:52 - Ronald van Meygaarden
  00:46:52 - 00:47:46 - Stefan de Nijs
  00:47:46 - 00:49:40 - Rob Kuppens
  00:49:40 - 00:49:46 - Ronald van Meygaarden
  00:49:46 - 00:53:31 - Gerlof Roubos
  00:53:31 - 00:54:23 - Ronald van Meygaarden
 9. 8

  00:54:05 - 00:54:23 - Ronald van Meygaarden
  00:54:23 - 00:54:41 - Christien van Schijndel
  00:54:41 - 00:55:15 - Ronald van Meygaarden
  00:55:15 - 00:57:44 - Pim Bressers
  00:57:44 - 00:57:48 - Ronald van Meygaarden
  00:57:48 - 00:59:44 - Ilse Schelle
  00:59:44 - 00:59:56 - Ronald van Meygaarden
  00:59:56 - 01:00:19 - Mirjam Bemelmans
  01:00:19 - 01:00:25 - Ilse Schelle
  01:00:25 - 01:01:01 - Rinze van der Veen
  01:01:01 - 01:01:17 - Ronald van Meygaarden
  01:01:17 - 01:01:39 - Wiebe de Leijer
  01:01:40 - 01:01:46 - Ronald van Meygaarden
  01:01:47 - 01:02:27 - Ronald van Meygaarden
 10. 9

  01:02:00 - 01:02:27 - Ronald van Meygaarden
  01:02:27 - 01:04:47 - Rob Kuppens
  01:04:47 - 01:07:17 - Stefan de Nijs
  01:07:17 - 01:07:19 - Ronald van Meygaarden
  01:07:19 - 01:08:22 - Wiebe de Leijer
  01:08:22 - 01:08:25 - Ronald van Meygaarden
  01:08:25 - 01:09:38 - Geeske Groenenwegen
  01:09:38 - 01:09:53 - Ronald van Meygaarden
  01:09:53 - 01:11:38 - Mirjam Bemelmans
  01:11:38 - 01:12:22 - Alex van den Braak
  01:12:22 - 01:12:38 - Ronald van Meygaarden
  01:18:24 - 01:18:31 - Ronald van Meygaarden
  01:18:34 - 01:18:44 - Wiebe de Leijer
  01:18:44 - 01:18:47 - Ronald van Meygaarden
  01:19:14 - 01:19:19 - Ronald van Meygaarden
  01:19:19 - 01:19:33 - Mirjam Bemelmans
  01:20:24 - 01:20:57 - Ronald van Meygaarden
  01:20:57 - 01:21:04 - Mirjam Bemelmans
  01:21:04 - 01:21:34 - Gerlof Roubos
  01:21:36 - 01:22:00 - Ronald van Meygaarden
  01:22:03 - 01:22:06 - Gerlof Roubos
  01:22:32 - 01:23:07 - Ronald van Meygaarden
  01:23:08 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 11. 11.B

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  De gewijzigde financiële verordening voor de gemeente Boxtel vast te stellen.

  01:23:12 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 12. 12.B

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de door B&W op te starten aanbestedingsprocedure ten behoeve van de renovatie van de toplaag van de velden 1 en 2 van ODC Boxtel.
  2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 965.000 op basis van een aanneemsom van € 1.160.000 wat resulteert in een jaarlijkse gemiddelde kapitaalslast van € 102.000 en deze te dekken vanuit de algemene middelen.
  3. De begrotingswijziging nummer zeven vast te stellen.
  01:24:17 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 13. 13.B

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de door B&W op te starten aanbestedingsprocedure ten behoeve van de renovatie van de toplaag van veld 1 en 2 van MEP Boxtel;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van €1.170.000 op basis van een aanneemsom van €1.408.000 wat resulteert in een gemiddelde jaarlijkse aanvullende kapitaalslast van € 94.000 en deze te dekken vanuit de algemene middelen.
  3. De begrotingswijziging nummer acht vast te stellen.
  01:24:42 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 14. 14.B

  Bijlagen

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. Toestemming te verlenen aan het college om de gewijzigde GR GGD Hart voor Brabant vast te stellen;
  2. Toestemming te verlenen aan het college om de gewijzigde GR RAV Brabant Midden-West-Noord vast te stellen;
  3. Geen zienswijze in te dienen inzake de conceptbegroting 2025 van RAV Brabant Midden-West-Noord.
  01:25:07 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 15. 16.B

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt unaniem (19 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  Op basis van de ingediende fractieverantwoordingen over 2023 vast te stellen de bedragen van:
  a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage
      bekostigd zijn;
  b. de wijziging van de reserve;
  c. de resterende reserve;
  d. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen
       voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van
       ontvangen voorschotten.

  01:25:33 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden
 16. 17

  01:25:53 - 01:26:28 - Ronald van Meygaarden