Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Smits, Inge

Smits, Inge
Politieke partij
Griffie
Adres
Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
Emailadres
griffie@boxtel.nl
Telefoonnummer
06-37003116
Nevenfuncties
Mantelzorger

De griffier is de eerste ambtelijk adviseur van de gemeenteraad. Zij wordt bijgestaan door een compact, slagvaardig team: de griffie. De griffie opereert zelfstandig en onafhankelijk van het college van B&W en de ambtelijke organisatie.

De griffier draagt zorg voor een goede voorbereiding van de raadsavonden, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden.


Organisaties en inwoners kunnen met hun vragen over de gemeenteraad bij de griffie terecht. Contactgegevens vindt u op deze pagina.